Будівельні вироби, будівлі і споруди

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 є гармонізованим з Директивою Ради Європи 89/106/ЄЕС від 21 грудня 1988 р.

Дія технічного регламенту поширюється на будівельні вироби самої широкої номенклатури. Оцінка відповідності технічному регламенту передбачає відповідність конкретного виду будівельного виробу вимогам стандартів чи інших нормативних документів на цей конкретний виріб.

Дія технічного регламенту також поширюється на будівлі та споруди. Оцінка відповідності технічному регламенту передбачає відповідність будівель та споруд будівельним нормам. При цьому мають дотримуватись вимоги пожежної безпеки, економія енергії, безпека експлуатації, таке інше.

Оцінка відповідності будівельних виробів, будівель і споруд має проводитись з урахуванням вимог Постанови Кабінету міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95 "Модулі оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності".

В статті 21 технічного регламенту вказано, що декларування відповідності виробником проводиться за модулем А, чи модулем D, а в статті 22 вказано, що сертифікація виробу органом з оцінки відповідності проводиться з використанням модулю B в поєднанні з модулем D, чи F.

Якщо на будівельні вироби поширюється дія інших технічних регламентів, має бути проведена оцінка їх відповідності цим технічним регламентам.

Сертификація будівельних виробів, будівель та споруд в Україні
Більше по темі

Чому необхідно виконувати роботи з оцінки відповідності технічним регламентам України?

Докладніше

Процедури оцінки відповідності технічним регламентам України.

Докладніше