Скільки коштує сертифікація в Україні?

Вартість робіт з оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів України може мати ряд складових, які визначаються в залежності від конкретного технічного регламенту та вибраного Замовником (виробником чи його уповноваженим представником) модуля оцінки відповідності.

Основні складові вартості робіт:

  • вартість випробувань продукції акредитованою лабораторією на відповідність стандартам, рекомендованим для конкретного технічного регламенту;
  • вартість робіт органу з сертифікації, що акредитований Національним агентством з акредитації України та уповноважений Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відповідно до конкретного технічного регламенту та вибраного модуля оцінки відповідності (модуль В, модуль F, модуль G);
  • вартість робіт органу з сертифікації, що акредитований Національним агентством з акредитації України щодо сертифікації чи оцінки* системи управління якістю, що розроблена та впроваджена на підприємстві виробника (* при умові, що для виробника-нерезидента систему управління якістю вже сертифіковано національним чи міжнародним органом з сертифікації). Роботи проводяться при використанні модулів D чи Н.
  • вартість консалтингових послуг Компанія UCPS (формується на договірних засадах).

Слід зазначити, що одна і та ж продукція може попадати під дію декількох технічних регламентів. При цьому може виникнути ситуація, що по різним технічним регламентам слід буде залучати різні органи з сертифікації.

Використання модулів D чи Н передбачає обов’язковий аудит на виробництві, що пов’язано з затратами на аудит (квитки, вартість готелю, добові аудиторів таке інше).

Таким чином, загальна вартість робіт формується в залежності від переліку технічних регламентів, під дію яких попадає та чи інша продукція та від вибраного модуля оцінки відповідності з переліку, що встановлено кожним технічним регламентом.