Декларація про відповідність. Сертифікат відповідності

Законодавство України в сфері технічного регулювання встановлює два способи оцінити відповідність продукції вимогам технічних регламентів та нормативних документів, в тому числі державних стандартів:

  • Оформлення Декларації про відповідність. Цей документ оформляється самим виробником продукції, який в даному випадку виступає першою стороною при проведенні оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів;
  • Проведення робіт з сертифікації продукції. Сертифікацію продукції проводить акредитований та уповноважений орган по сертифікації, який в даному випадку виступає третьою стороною при проведенні оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів.

Окрім робіт з сертифікації продукції двома модулями оцінки відповідності (D або H) регламентовано сертифікувати систему управління якістю. Така сертифікація проводиться акредитованим органом з сертифікації, який також виступає в якості третьої особи.

Декларація про відповідність оформляється виробником, чи уповноваженим представником* виробника, коли виробник не є резидентом України, в тому випадку, коли це вимагається тим чи іншим технічним регламентом.

Декларація про відповідність може оформлюватись на добровільних засадах, якщо продукція не попадає під дію того чи іншого технічного регламенту.

Форма Декларації про відповідність визначається відповідним технічним регламентом.

Оформлюватись Декларація про відповідність може тільки при формуванні технічної документації в об’ємі, що визначається тим же технічним регламентом. В більшості випадків до технічної документації мають бути включені необхідні протоколи випробувань за стандартами, на які є посилання в самій декларації про відповідність. Ця документація має зберігатися у виробника та в уповноваженого представника* на протязі часу, встановленого відповіднім технічним регламентом. В основному цей термін – 10 років.

* Уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених завдань.

В результаті робіт з сертифікації оформляється один або декілька сертифікатів:

  • Сертифікат перевірки типу;
  • Сертифікат затвердження типу;
  • Cертифікат відповідності (для виробу);
  • Сертифікат відповідності (для системи менеджменту: ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 13846 та ін.).

Сертифікацію продукції проводять органи сертифікації, що мають бути акредитовані Національним агентством з акредитації України (НААУ) та призначені Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України.

Сертифікацію систем менеджменту та добровільну сертифікацію проводять органи з сертифікації, що акредитовані НААУ.

Порядок сертифікації розробляється самим органом з сертифікації згідно вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT) та набирає чинності з моменту акредитації органу з сертифікації.

Орган з сертифікації несе відповідальність тільки в межах своєї компетенції та в межах виконаних ним робіт. При цьому він не несе відповідальності за надану йому технічну документацію та протоколи випробувань. Останні оформлюються акредитованими лабораторіями на замовлення виробника або його уповноваженого представника.

Основну відповідальність за роботи з оціни відповідності, а в ряді випадків всю відповідальність за цю роботу, несе виробник та його уповноважений представник.

Увага!
Виведення з обігу продукції на ринку України, заборона на її використання, штрафи та ін. – всі ці санкції накладаються державним ринковим наглядом на виробника та його уповноваженого представника при порушенні ними законодавства з оцінки відповідності.
Компанія UCPS забезпечить:
  • Формування технічної документаціі в повному об’ємі згідно вимог технічних регламентів;
  • Підготовку для підпису тексту Декларації про відповідність;
  • Вибір акредитованої в Україні або ЄС випробувальної лабораторії. Виконання робіт з випробувань;
  • Визначення кращого за всіма показниками органу з сертифікації продукції, систем менджменту та ін. Виконання робіт з сертіфікації.

Компанія UCPS виконує весь комплекс робіт з оцінки відповідності "під ключ".

Для виробників – нерезидентів України Компанія UCPS надає послуги уповноваженого представника.