Обов'язкова сертифікація продукції в Україні

При оцінці відповідності продукції вимогам технічних регламентів, що гармонізовані з європейськими  директивами Нового підходу та Глобального підходу, можуть використовуватись такі модуль оцінки відповідності як: В+С, В+D, B+H, B+F та G.

Зазначені модулі передбачають залучення третьої сторони (акредитованого та уповноваженого органу з сертифікації) з метою проведення робіт з обов’язкової сертифікації продукції та, при певних модулях, сертифікації системи управління якістю.

В результаті виконання робіт з оцінки відповідності продукції по модулю В оформляється сертифікат перевірки типу.

По модулю С - сертифікат відповідності на серійну продукцію терміном дії не більше року.

По модулю F - сертифікат відповідності на конкретну партію продукції зі вказанням всіх серійних номерів продукції даної партії.

По модулю G - сертифікат відповідності на одиничну продукцію.

Проведення робіт з оцінки відповідності з використанням модулів D або H передбачає наявність сертифікованої системи управління якістю, чи то на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 "Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)", чи то на відповідність ДСТУ EN ISO 13485:2018 "Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання" (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT).

В разі, коли такі системи впроваджуються вперше, проводиться їх сертифікація акредитованим органом з сертифікації.

Алгоритм визначення продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, полягає в послідовності таких дій:

  • визначення технічних регламентів (регламенту), під дії яких попадає конкретна продукція;
  • якщо один або декілька технічних регламенти, під дію яких попадає конкретна продукція, гармонізовані з європейськими директивами Нового чи Глобального підходу, необхідно визначитись з модулем оцінки відповідності;
  • визначившись з модулем оцінки відповідності для конкретної продукції, слід в акредитованому та призначеному органі з сертифікації провести роботи по сертифікації продукції та отримати від нього  зареєстрований сертифікат. 
Компанія UCPS забезпечує весь комплекс робіт щодо визначення необхідності обов’язкової сертифікації продукції та її проведення в акредитованому та уповноваженому органі з сертифікації.