Добровільна сертифікація продукції - яка продукція підлягає?

Для того, щоб визначити чи підлягає продукція добровільній сертифікації, потрібно провести аналіз на предмет того, чи підпадає ця продукція під дію технічних регламентів.

В кожному з технічних регламентів є стаття, яка інформує, на яку саме продукцію поширюється дія цього технічного регламенту. Окремою статтею технічного регламенту може бути прописана продукція, на яку не поширюється дія технічного регламенту.

Після проведення такого аналізу (переконавшись у тому, що конкретна продукція не попадає під дію ні одного з них) можна стверджувати, що оцінка відповідності її (в тому числі сертифікація), відноситься до добровільної сфери.

Однак, обмежуватись цим не слід оскільки не вся продукція, що підпадає під дію технічних регламентів, підлягає оцінці відповідності третьою стороною, тобто не підлягає сертифікації. 

Якщо в технічному регламенті вказано модуль відповідності А (внутрішній контроль виробництва), то виробник обов’язково оформлює декларацію про відповідність. Проте він може на добровільних засадах залучити третю сторону в особі акредитованого органу по сертифікації для цілей добровільної оцінки відповідності в виді добровільної сертифікації продукції.

Слід зазначити, що для оцінки відповідності технічним регламентам по кожному з них може бути сформований рекомендований перелік стандартів, оцінка відповідності яким є підтвердженням безпеки того чи іншого виробу чи продукції.

З метою добровільної оцінки відповідності (в тому числі для добровільної сертифікації) необхідно провести роботу щодо визначення критеріїв безпеки виробу чи продукції та знайти відповідні стандарти, в яких викладено вимоги до тих показників, що відповідають критеріям безпеки, та методи їх оцінювання чи випробування.

Визначившись зі стандартами, за якими мають бути проведено добровільне оцінювання чи випробування, слід знайти випробувальну лабораторію, в галузі акредитації якої є такі стандарти.

В Заявці на добровільну сертифікацію, що надається акредитованому органу з сертифікації, необхідно вказати лабораторію, де будуть проводитись випробування продукції на відповідність добровільно визначеним стандартам.
 

Компанія UCPS надає послуги щодо забезпечення добровільної сертифікації продукції (випробувань та сертифікації продукції, оформлення декларації про відповідність).