Реєстр технічних регламентів України

Назва технічного регламенту Нормативно-правовий акт Акт законодавства Європейського Союзу, інших економічних об'єднань чи інших держав або відповідних частин такого акту законодавства
1 Про загальну безпечність нехарчової продукції Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI Директива Європейського Парламенту і Ради 2001/95/ЄС від 3 грудня 2001 р. про загальну безпечність продуктів
2 Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів Закон України від 06.12.2018 № 2639-VIII Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1169/2011 від 25 жовтня 2011 р. щодо надання споживачам інформації про харчові продукти, яким вносяться зміни до Регламентів Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1924/2006 і № 1925/2006 та скасовується Директива Комісії 87/250/ЄEC, Директива Ради 90/496/ЄEC, Директива Комісії 1999/10/ЄC, Директива Європейського Парламенту та Ради 2000/13/ЄC, Директиви Комісії 2002/67/ЄC і 2008/5/ЄC та Регламент Комісії (ЄС) № 608/2004, та інших вимог законодавства ЄС
3 Технічний регламент з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання Наказ Держспоживстандарту від 24.12.2004 № 289, зареєстрований в Мін’юсті 25.01.2005 за № 95/10375, набрав чинності з 05.02.2005 Директива 94/62/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 20 грудня 1994 р. про упаковку та її відходи
4 Технічний регламент будівельних виробів (продукції) Постанова КМУ від 20.12.2006 № 1764 набрала чинності з 20.12.2006 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 30.06.2010 № 543 Директива Ради Європи 89/106/ЄЕС від 21 грудня 1988 р. про зближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно будівельних виробів і визначає основні вимоги до будівельних виробів (далі - вироби), будівель і споруд (далі - споруди) щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, безпеки експлуатації, механічного опору та стійкості, пожежної безпеки, економії енергії, захисту навколишнього природного середовища, а також процедури оцінки відповідності виробів установленим вимогам та порядок їх застосування
5 Технічний регламент щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів Постанова КМУ від 17.10.2018 № 884 набрала чинності з 07.11.2019 Немає
6 Технічний регламент морського обладнання Постанова КМУ від 05.09.2007 № 1103 набрала чинності з 05.09.2007 Директива Ради ЄС 96/98/ЄС від 20 грудня 1996 року про морське обладнання
7 Технічний регламент закритих джерел іонізуючого випромінювання Постанова КМУ від 05.12.2007 № 1382 набрала чинності з 05.12.2007 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 08.04.2013 № 235; від 26.06.2013 № 453 Директива Ради № 2003/122/Євроатом від 22 грудня 2003 р. про контроль над закритими джерелами високого радіоактивного випромінювання і втраченими джерелами
8 Технічний регламент мийних засобів Постанова КМУ від 20.08.2008 № 717 набрала чинності з 01.09.2008 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 06.06.2012 № 499; від 08.04.2013 № 235; від 12.06.2013 № 408; від 28.08.2013 № 632; від 12.06.2019 № 498; від 12.02.2020 № 88 Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС від 31 березня 2004 р. № 48/2004 про мийні засоби
9 Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі Постанова КМУ від 27.08.2008 № 748 набрала чинності з 09.03.2009 Директива Ради 92/42/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про вимоги до ефективності нових котлів, що працюють на рідкому або газоподібному паливі
10 Технічний регламент засобів індивідуального захисту Постанова КМУ від 21.08.2019 № 771 Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/СЕС
11 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів Постанова КМУ від 27.02.2019 № 158 набрала чинності з 15.09.2019 Регламент Комісії (ЄС) № 643/2009 від 22 липня 2009 р. про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну до побутових холодильних приладів
12 Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі Постанова КМУ від 04.07.2018 № 814 набрала чинності 06.01.2020 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 20.03.2019 № 245, від 03.04.2019 № 272; від 12.02.2020 № 102 Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 р. про прилади, що спалюють газоподібні палива, та скасування Директиви 2009/142/ЄС
13 Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою КМУ від 04.07.2018 № 536 Із зміною, внесеною постановою КМУ від 12.06.2019 № 501 Постанова КМУ від 04.07.2018 № 536 набрала чинності з 01.01.2020 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 12.06.2019 № 501; від 12.02.2020 Директива 2010/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 червня 2010 р. про рухоме обладнання, що працює під тиском, та про припинення дії Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС
14 Технічний регламент щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів Постанова КМУ від 14.01.2009 № 13 набрала чинності з 26.01.2009 Директива Європейського Парламенту та Ради 96/74/ЄС від 16 грудня 1996 р. про назви і правила маркування текстильних матеріалів
15 Технічний регламент канатних доріг Постанова КМУ від 06.02.2019 № 342 набрала чинності з 04.05.2020 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 08.07.2020 № 617 Регламент ЄС 2016/424 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 р. про канатні установки, що скасовує Директиву 2000/9/ЄС
16 Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників Постанова КМУ від 25.11.2009 № 1262 набрала чинності з 07.12.2009 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 11.02.2016 № 76 Директива Ради 92/58/ЄЕС від 24 червня 1992 р. про мінімальні вимоги до забезпечення позначень безпеки та/або гігієни на робочому місці (дев’ята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви 89/391/ЄЕС)
17 Технічний регламент обладнання, що працює під тиском Постанова КМУ від 16.01.2019 № 27 набрала чинності з 23.01.2020 Директива 2014/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку обладнання, що працює під тиском
18 Технічний регламент маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу Наказ Мінекономрозвитку від 06.03.2019 № 358, зареєстрований в Мін’юсті 02.04.2019 за № 336/33307 Директива Європейського Парламенту та Ради 94/11/ЄС від 23 березня 1994 р. про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів про маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, що надходить до продажу споживачам
19 Технічний регламент піротехнічних виробів Постанова КМУ від 03.08.2011 № 839 набрала чинності з 14.02.2012 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 28.08.2013 № 632 Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 2007/23/ЄС від 23 травня 2007 р. про випуск на ринок піротехнічних виробів
20 Технічний регламент прогулянкових суден і водних мотоциклів Постанова КМУ від 09.11.2011 № 1147 набрала чинності з 19.05.2012 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 28.08.2013 № 632 Директива 94/25/ЄС Європейського парламенту та Ради Європи від 16 червня 1994 року.
21 Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів Постанова КМУ від 28.12.2011 № 1367 набрала чинності з 14.07.2012 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 04.12.2019 № 1168 Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. № 2003/37/ЄС щодо затвердження типу сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів, їх причепів та змінних причіпних машин, разом з їх системами, складовими частинами та окремими технічними вузлами
22 Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів Постанова КМУ від 28.12.2011 № 1368 набрала чинності з 14.07.2012 Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. № 2003/37/ЄС щодо затвердження типу сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів, їх причепів та змінних причіпних машин, разом з їх системами, складовими частинами та окремими технічними вузлами
23 Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання Наказ Мінінфраструктури від 17.08.2012 № 521, зареєстрований в Мін’юсті 14.09.2012 за № 1586/21898, набрав чинності з 15.10.2012 Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінінфраструктури від 22.05.2017 № 188 Угода про про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року
24 Технічний регламент безпеки машин Постанова КМУ від 30.01.2013 № 62 набрала чинності з 13.08.2013 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 28.08.2013 № 632; від 04.07.2018 № 533; від 12.02.2020 № 102 Директива 2006/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу від 17 травня 2006 р. щодо машин і механізмів та внесення змін до Директиви 95/16/ЄС
25 Технічний регламент безпеки інфраструктури залізничного транспорту Постанова КМУ 11.07.2013 р. № 494 набрала чинності з 25.01.2014 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 13.01.2016 № 8 Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/14/ЄС від 26 лютого 2001 р. про розподілення пропускної можливості залізничної інфраструктури, стягнення зборів за користування залізничною інфраструктурою та сертифікації на відповідність вимогам безпеки; Директива Європейського Парламенту та Ради 2004/49/ЄС від 29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві, якою вносяться зміни до Директиви Ради 95/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та Директиви 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки; Директива Європейського Парламенту та Ради 2008/57/ЄС від 17 червня 2008 р. щодо інтероперабельності в межах Співтовариства (доопрацьована)
26 Технічний регламент безпечності іграшок Постанова КМУ від 28.02.2018 № 151, набрала чинності з 21.09.2018 Директива 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок
27 Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив Постанова КМУ від 01.08.2013 № 927 набрала чинності з 11.07.2014 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 25.06.2014 № 253; від 23.01.2015 № 65; від 04.06.2015 № 391; від 29.03.2016 № 224; від 01.07.2016 № 402; від 22.12.2016 № 973; від 23.09.2020 № 967 (набирає чинності 22.04.2021) Директива 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р. і Директива 2005/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 2005 року Директиви 2009/30/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про внесення змін до Директиви 98/70/ЄС, що стосується технічних вимог, пов’язаних з бензином, дизельним пальним та газойлем, а також про введення механізму, який дозволяє скорочувати викиди парникових газів, та про внесення змін до Директиви Ради 1999/32/ЄС, що стосується технічних вимог, пов’язаних з паливом, що використовується для суден внутрішньої навігації, та про скасування Директиви 93/12/ЄС та Директиви 2016/802/ЄС Європейського парламенту та Ради від 11 травня 2016 р. про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива ( норма набирає чинності 22.04.2021)
28 Технічний регламент енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів Постанова КМУ від 07.08.2013 № 702 набрала чинності з 10.04.2014 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 25.06.2014 № 210; від 27.05.2015 № 338; від 28.05.2016 № 1069 Директива Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС від 19 травня 2010 р. про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
29 Технічний регламент енергетичного маркування побутових електричних холодильників Постанова КМУ від 07.08.2013 № 702 набрала чинності з 10.04.2014 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 25.06.2014 № 210; від 27.05.2015 № 338; від 28.12 2016 № 1069 Делегований регламент Комісії (ЄС) від 28 вересня 2010 р. № 1060/2010, що доповнює Директиву Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. № 2010/30/ЄС щодо енергетичного маркування побутових електричних холодильників
30 Технічний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин Постанова КМУ від 07.08.2013 № 702 набрала чинності з 10.04.2014 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 25.06.2014 № 210; від 27.05.2015 № 338; від 28.12 2016 № 1069 Делегований регламент Комісії (ЄС) від 28 вересня 2010 року № 1061/2010, що доповнює Директиву Європейського Парламенту та Ради 2010/30/ЄС від 19 травня 2010 р. щодо енергетичного маркування побутових пральних машин
31 Технічний регламент щодо медичних виробів Постанова КМУ від 02.10 2013 № 753 набрала чинності з 02.05.2014 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 27.05.2014 №181; від 01.07.2014 № 215; від 05.08.2015 № 572; від 23.12.2015 № 1101; від 30.12.2015 № 1163 (зміни, внесені постановою КМУ від 30.12.2015 № 1163, діють до 31.03.2019); від 23.03.2016 № 240; від 08.08.2016 № 512; від 20.03.2020 № 226; від 06.05.2020 № 347 Директива Ради ЄС від 14 червня 1993 р. № 93/42/ЄЕС щодо медичних виробів
32 Технічний регламент щодо медичних виробів для діагностики in vitro Постанова КМУ від 02.10 2013 № 754 набрала чинності з 02.05.2014 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 27.05.2014 № 181; від 01.07.2014 № 215; від 23.12.2015 № 1101; від 30.12.2015 № 1163 (зміни, внесені постановою КМУ від 30.12.2015 № 1163, діють до 31.03.2019); від 23.03.2016 № 240; від 08.08.2016 № 512; від 20.03.2020 № 226; від 06.05.2020 № 347 Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 жовтня 1998 р. № 98/79/ЄЕС щодо медичних виробів для діагностики in vitro
33 Технічний регламент щодо активних медичних виробів, які імплантують Постанова КМУ від 02.10 2013 № 755 набрала чинності з 02.05.2014 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 27.05.2014 № 181; від 01.07.2014 № 215; від 23.12.2015 № 1101; від 30.12.2015 № 1163 (зміни, внесені постановою КМУ від 30.12.2015 № 1163, діють до 31.03.2019); від 23.03.2016 № 240; від 08.08.2016 № 512; від 20.03.2020 № 226; від 06.05.2020 № 347 Директива Ради ЄС від 20 червня 1990 р. № 90/385/ЄЕС щодо наближення законодавства держав-членів в частині активних медичних виробів, які імплантують
34 Технічний регламент енергетичного маркування електричних ламп та світильників Постанова КМУ від 27.05.2015 № 340 набрала чинності з 12.12.2015 Делегований регламент Комісії (ЄС) № 874/2012 від 12 липня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. щодо енергетичного маркування електричних ламп та світильників
35 Технічний регламент енергетичного маркування побутових посудомийних машин Постанова КМУ від 17.07.2015 № 514 набрала чинності з 07.02.2016 Делегований регламент Комісії (ЄС) № 1059/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно енергетичного маркування побутових посудомийних машин
36 Технічний регламент щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності Постанова КМУ від 19.08.2015 № 607 набрала чинності з 08.03.2016 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 12.02.2020 № 102; від 09.09.2020 № 815 Директива Ради Європейських Співтовариств № 75/107/ЄЕС від 19 грудня 1974 р. щодо наближення законодавства держав-членів стосовно пляшок, які використовуються як мірні ємності
37 Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1067 набрала чинності з 01.07.2016 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 04.07.2018 № 533; від 12.02.2020 № 102 Директива 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги
38 Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1077 набрала чинності з 30.06.2016 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 04.07.2018 № 533; від 12.02.2020 № 102 Директива 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електромагнітної сумісності
39 Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1193 набрала чинності з 05.08.2016 Із змінами і доповненнями, внесеними постановвами КМУ від 18.01.2017 № 23; від 12.02.2020 № 102 Директива Ради 76/211/ЄЕС від 20 січня 1976 р. про наближення законодавства держав-членів про компонування за масою чи за об'ємом окремих розфасованих товарів
40 Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1062 набрала чинності з 30.06.2016 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 12.02.2020 № 102 Директива 2014/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав - членів ЄС стосовно надання на ринку неавтоматичних зважувальних приладів
41 Технічний регламент безпеки рухомого складу залізничного транспорту Постанова КМУ від 30.12.2015 № 1194 набрала чинності з 10.08.2016 Директива 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві, яка вносить зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про розділення пропускної здатності залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки (Директива про безпеку на залізницях); Директива 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. про оперативну сумісність залізничних систем в межах Співтовариства (оновлена)
42 Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки Постанова КМУ від 13.01.2016 № 94 набрала чинності з 04.09.2016 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 03.10.2018 № 852; від 10.07.2019 № 598, від 12.02.2020 № 102 Немає
43 Технічний регламент засобів вимірювальної техніки Постанова КМУ від 24.02.2016 № 163 набрала чинності 15.09.2016 Із змінами і доповненнями, внесеними постанововою КМУ від 12.02.2020 № 102 Директива 2014/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вимірювальних приладів
44 Вимоги до продуктів з какао та шоколаду Наказ Мінагрополітики від 13.04.2016 № 157, зареєстрований в Мін’юсті 06.05.2016 за № 688/28818, набрав чинності з 01.01.2018 Директива 2000/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2000 р., яка стосується продукції, що містить какао та шоколад і призначена для споживання людиною
45 Технічний регламент простих посудин високого тиску Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1025 набрала чинності з 13.07.2017 Директива 2014/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку простих посудин високого тиску
46 Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1055 набрала чинності з 27.07.2017 Із змінами і доповненнями, внесеними постанововою КМУ від 12.02.2020 № 102 Директива 2014/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах
47 Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні Постанова КМУ від 10.03.2017 № 139 набрала чинності з 22.09.2017 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 28.02.2018 № 143, від 16.05.2018 № 383, від 29.08.2018 № 688, від 26.06.2019 № 557; від 04.12.2019 № 997; від 12.02.2020 № 102 Директива 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
48 Технічний регламент радіообладнання Постанова КМУ від 24.05.2017 № 355 набрала чинності з 01.04.2018 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 10.04.2019 № 323 Директива 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС
49 Технічний регламент енергетичного маркування телевізорів Постанова КМУ від 24.05.2017 № 359 набрала чинності з 02.12.2017 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 28.02.2018 № 143 Делегований регламент Комісії (ЄС) № 1062/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування телевізорів
50 Технічний регламент енергетичного маркування кондиціонерів повітря Постанова КМУ від 24.05.2017 № 360 набрала чинності з 09.12.2017 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 28.02.2018 № 143; від 11.10.2020 № 1097 (зміни набирають чинності 14.05.2021) Делегований регламент Комісії (ЄС) № 626/2011 від 4 травня 2011 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичного маркування повітряних кондиціонерів
51 Технічний регламент енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин Постанова КМУ від 31.05.2017 № 380 набрала чинності з 14.12.2017 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 28.02.2018 № 143 Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 392/2012 від 1 березня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування побутових електричних барабанних сушильних машин
52 Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів Постанова КМУ від 21.06.2017 № 438 набрала чинності з 05.01.2018 Директива 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів
53 Метрологічні вимоги до фасованих товарів Наказ Мінекономрозвитку від 05.07.2017 № 969, зареєстрований в Мін’юсті 28.07.2017 за № 934/30802, набрав чинності з 05.03.2018 Немає
54 Вимоги до видів цукрів, призначених для споживання людиною Наказ Мінагрополітики від 02.11.2017 № 592, зареєстрований в Мін’юсті 27.11.2017 за № 1434/31302, набирає чинності з 01.09.2022 Директива Ради 2001/111/ЄС від 20 грудня 2001 р. про певні види цукрів, призначених для споживання людиною
55 Технічний регламент енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок Наказ Мінрегіону від 07.02.2018 № 28, зареєстрований в Мін’юсті 07.05.2018 за № 568/32020, набрав чинності з 12.12.2018 Делегований регламент Комісії (ЄС) № 65/2014 від 01 жовтня 2013 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно енергетичного маркування духових шаф та кухонних витяжок
56 Правила виробництва коньяків України Наказ Мінагрополітики від 27.12.2017 № 702, зареєстрований в Мін’юсті 30.07.2018 за № 875/32327, набрав чинності з 10.02.2019 Немає
57 Технічний регламент вибухових матеріалів промислового призначення Постанова КМУ від 03.10.2018 № 802, набрала чинності з 06.04.2019 Директива 2014/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку та нагляду за вибуховими матеріалами промислового призначення
58 Технічний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів Постанова КМУ від 03.10.2018 № 804, набрала чинності з 06.04.2019 Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/125/ЄС від 21 жовтня 2009 р., що встановлює систему для визначення вимог з екодизайну, що застосовується до енергоспоживчих продуктів
59 Технічний регламент щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів Наказ Мінекономрозвитку від 02.10.2018 № 1394, зареєстрований в Мін`юсті 30.10.2018 за № 1228/32680, набрав чинності з 30.05.2019 Директива 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук через використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продуктах повторної обробки автомобілів і про внесення змін до Директиви 1999/13/ЄС
60 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі Постанова КМУ від 27.02.2019 № 150, набрала чинності з 06.09.2019 Регламент Комісії (ЄС) № 278/2009 від 6 квітня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог до екодизайну для споживання електроенергії в режимі без навантаження і середнього активного коефіцієнта корисної дії зовнішніх джерел живлення
61 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт Постанова КМУ від 27.02.2019 № 151, набрала чинності з 07.09.2019 Із змінами і доповненнями, внесеними постанововою КМУ від 12.02.2020 № 102 Регламент Комісії (ЄС) № 327/2011 від 30 березня 2011 р. про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт
62 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів Постанова КМУ від 27.02.2019 № 152, набрала чинності з 13.09.2019 Регламент Комісії (ЄС) № 548/2014 від 21 травня 2014 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для малих, середніх і великих силових трансформаторів
63 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої Постанова КМУ від 27.02.2019 № 153, набрала чинності з 12.09.2019 Із змінами і доповненнями, внесеними постанововою КМУ від 11.10.2020 № 1097 (зміни набирають чинності 14.05.2021 Регламент Комісії (ЄС) № 641/2009 від 22 липня 2009 р. щодо імплементації Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої
64 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну водяних насосів Постанова КМУ від 27.02.2019 № 154, набрала чинності з 14.09.2019 Регламент Комісії (ЄС) № 547/2012 від 25 червня 2012 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну водяних насосів
65 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну пилососів Постанова КМУ від 27.02.2019 № 155, набрала чинності з 15.09.2019 Із змігами і доповненнями, внесеними постановоми КМУ від 09.10.2020 № 955 Регламент Комісії (ЄС) № 666/2013 від 8 липня 2013 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну пилососів
66 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення Постанова КМУ від 27.02.2019 № 156, набрала чинності з 15.09.2019 Регламент Комісії (ЄС) № 107/2009 від 4 лютого 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення
67 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання Постанова КМУ від 27.03.2019 № 264, набрала чинності з 04.10.2019 Регламент Комісії (ЄС) N 1194/2012 від 12 грудня 2012 р., що доповнює Директиву Європейського Парламенту та Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог щодо екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання
68 Розділ 2 Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 244, зареєстрований в Мін’юсті 16.12.1999 за № 874/4167, Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 05.02.2004 № 143, від 05.09.2007 № 1002, набрав чинності з 27.12.1999 Немає
69 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових барабанних сушильних машин Постанова КМУ від 19.06.2019 № 534, набрала чинності з 02.01.2020 Регламент Комісії (ЄС) № 932/2012 від 03 жовтня 2012 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо вимог до екодизайну для побутових барабанних сушильних машин
70 Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання Наказ Мінрегіону від 19.04.2019 № 100, зареєстрований в Мін’юсті 21.06.2019 за № 647/33618, набрав чинності з 16.01.2020 Делегований регламент Комісії (ЄС) № 812/2013 від 18 лютого 2013 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування водонагрівачів, резервуарів для зберігання гарячої води та комплектів з водонагрівача і сонячної установки
71 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 739, набрав чинності з 21.02.2020 Регламент Комісії (ЄС) № 206/2012 від 06 березня 2012 року, що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту
72 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимі "очікування", "вимкнено" та мережевому режимі "очікування" Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 733, набрав чинності з 21.02.2020 Регламент Комісії (ЄС) № 1275/2008 від 17 грудня 2008 року про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимі очікування, вимкнено та мережевому режимі очікування
73 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для компʾютерів та компʾютерних серверів Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 737, набрав чинності з 21.02.2020 Регламент Комісії (ЄС) № 617/2013 від 26 червня 2013 року, що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог для компʾютерів та компʾютерних серверів
74 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 738 набрав чинності з 21.02.2020 Регламент Комісії (ЄС) № 1015/2010 від 10 листопада 2010 року, що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для побутових пральних машин
75 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінення Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 734, набрав чинності з 21.02.2020 Регламент Комісії (ЄС) № 244/2009 від 18 березня 2009 року про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для ненаправлених побутових ламп
76 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин Постанова Кабінету Міністрів України від 03 січня 2024 р. № 3 Регламент Комісії (ЄС) № 1016/2010 від 10 листопада 2010 року, що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для побутових посудомийних машин
77 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для телевізорів Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 735, набрав чинності з 21.02.2020 Із змінами і доповненнями, внесеними постанововою КМУ від 11.10.2020 № 1097 Регламент Комісії (ЄС) № 642/2009 від 22 липня 2009 року, що доповнює Директиву 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для телевізорів
78 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для водонагрівачів та баків-акумуляторів Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 740, набрав чинності з 21.02.2020 Регламент Комісії (ЄС) № 814/2013 від 02 серпня 2013 року, що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для водонагрівачів та резервуарів для зберігання гарячої води
79 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для люмінесцентних ламп без інтегрованого баласту, газорозрядних ламп високої інтенсивності, а також баластів та світильників, прзначених для роботи з такими лампами Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 741, набрав чинності з 21.02.2020 Регламент Комісії (ЄС) № 245/2009 від 18 березня 2009 року, про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для флоуресцентних ламп без вбудованого баласту, для газорозрядних ламп високої інтенсивності та для баластів і освітлювальної арматури для таких ламп та скасування Директиви 2000/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради
80 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 742, набрав чинності з 21.02.2020 Регламент Комісії (ЄС) № 66/2014 від 14 січня 2014 року, що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для побутових духових шаф, варильних поверхоньта кухонних витяжок
81 Вимоги до меду Наказ Мінагрополітики від 19.06.2019 № 330, зареєстрований в Мінʾюсті 04.07.2019 за № 725/33696, набрав чинності з 06.02.2020 Немає
82 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів Постанова Кабінету міністрів України від 27.12.2019 № 1184 набрав чинності з 29.08.2020 Делегований регламент Комісії (ЄС) № 811/2013 від 18 лютого 2013 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради розгляду маркування енергоефективності опалювальних приладів, комбінованих опалювальних приладів, що складаються з опалювального приладу, терморегулятора та сонячного пристрою, і комплектів, що складаються з комбінованого опалювального приладу, терморегулятора та сонячного пристрою
83 Технічний регламент шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1186 набрав чинності з 11.03.2021 Директива 2000/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 травня 2000 р. щодо наближення законів держав-членів стосовно шумового випромінювання у довкіллі шляхом використання обладнання на відкритому повітрі
84 Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 667 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 03.02.2021 № 66 набирає чинність з 05.05.2021 Немає
85 Технічного регламенту засобів криптографічного захисту інформації Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 991 набирає чинність з 01.01.2022 Немає
86 Технічний регламент енергетичного маркування твердопаливних котлів, комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури і сонячних установок Наказ Міністерства енергетики України від 02.11.2020 № 705, зареєстрований в Мінʾюсті від 05.01.2021 № 16/35638 набирає чинність з 15.07.2021 Делегований регламент Комісії (ЄС) N 2015/1187 від 27 квітня 2015 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування твердопаливних котлів, комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури і сонячних установок.
87 Технічний регламент енергетичного маркування професійних холодильних шаф для зберігання Наказ Міністерства енергетики України 26.10.2020 № 683, зареєстрований в Мінʾюсті від 21.12.2020 № 1267/35550 набирає чинність з 04.07.2021 Делегований регламент Комісії (ЄС) № 2015/1094 від 05 травня 2015 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно енергетичного маркування професійних холодильних шаф для зберігання.
88 Технічний регламент регламенту енергетичного маркування місцевих обігрівачів Наказ Міністерства енергетики України 22.10.2020 № 676, зареєстрований в Мінʾюсті від 17.12.2020 № 1256/35539 набирає чинність з 28.12.2021 Делегований регламент Комісії (ЄС) № 2015/1186 від 24 квітня 2015 року, що доповнює Директиву Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування місцевих обігрівачів.
89 Технічний регламент енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки Наказ Міністерства енергетики України 07.10.2020 № 646, зареєстрований в Мінʾюсті від 23.10.2020 № 1048/35331 набирає чинність з 06.05.2021 Делегований регламент Комісії (ЄС) № 811/2013 від 18 лютого 2013 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки.
90 Технічний регламент на косметичну продукцію Постанова КМУ від 20.01.2021 № 65 набирає чинність з 03.08.2022 Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 року на косметичну продукцію
91 Технічний регламент енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень Наказ Міністерства енергетики України 26.10.2020 № 684, зареєстрований в Мінʾюсті від 12.02.2021 № 185/35807 набирає чинність з 26.08.2021 Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 1254/2014 від 11 липня 2014 року, що доповнює Директиву Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень
92 Технічний регламент обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах Постанова КМУ від 28.04.2021 № 432, набирає чинність з 07.11.2021 Немає
93 Технічний регламент щодо вимог до авіаційного бензину та палив для ракетних двигунів Постанова КМУ від 26.05.2021 № 523, набирає чинності 29.05.2022 Немає
94 Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України Закон України від 01.06.2021 № 1489-IХ Немає
95 Про надання будівельної продукції на ринку Закон України від 02.09.2020 № 850-IX. Набирає чинність з 01.01.2023. Немає
96 Порядок виготовлення, контролю якості та обігу біоімплантатів Постанова КМУ від 24 лютого 2021 р. № 158. Набрання чинності 10.05.2021 Директива Європейського Парламенту і ради 2004/23/ЄС від 31 березня 2004 року про встановлення стандартів якості та безпечності для донації, заготівлі, тестування, перероблення, консервації, зберігання та реалізації людських тканин і клітин. Директива комісії 2006/17/ЄС від 8 лютого 2006 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і ради 2004/23/ЄС у частині деяких технічних вимог до донації, заготівлі та тестування людських тканин та клітин. Директива комісії 2006/86/ЄС від 24 жовтня 2006 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і ради 2004/23/ЄС у частині вимог щодо простежуваності, повідомлення про серйозні побічні реакції та серйозні несприятливі випадки, а також у частині деяких технічних вимог щодо кодування, перероблення, консервації, зберігання та реалізації людських тканин і клітин.
97 Вимоги до екстрактів кави та екстрактів цикорію Наказ міністерства аграрної політики та продовольства україни від 17.10.2022  № 795 Немає
98 Вимоги до курячих яєць Наказ міністерства аграрної політики та продовольства україни від 07.03.2023 № 360 Немає
99 Закон Україні «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією» від 01 грудня 2022 року № 2804-IX Закон Україні «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією» від 01 грудня 2022 року № 2804-IX Немає
100 Технічний регламент енергетичного маркування енергоспоживчої продукції Наказ Міністерства енергетики України від 27.04.2022  №164 Директива Європейського Парламенту та Ради 2010/30/ЄС від 19 травня 2010 р. про зазначення в маркуванні та стандартній інформації про продукцію споживання енергії та інших ресурсів виробами, пов’язаними з енергетикою
101 Технічний регламент засобів цивільного захисту Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2023 р. №535 Немає
102 Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2024 р. №28 Немає
103 Технічний регламент кришталевого скла Наказ Міністерства економіки від 10.02.2023  №896 Директива Ради 69/493/ЄЕС від 15 грудня 1969 р. про наближення законів держав-членів щодо кришталевого скла
104 Технічний регламент назв текстильних волокон і відповідного етикетування та маркування вмісту складників сировинного складу текстильних виробів Технічний регламент назв текстильних волокон і відповідного етикетування та маркування вмісту складників сировинного складу текстильних виробів, затверджений Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 28.07.2020 №1408 Регламент (ЄС) № 1007/2011 Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2011 року про назви текстильних волокон і пов’язане маркування та маркування волокнистого складу текстильних виробів та про скасування Директиви Ради 73/44/ЄЕС та Директив 96/73 /EC
105 Технічний регламент щодо вимог до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. №523 Немає
106 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для вентиляційних установок Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021р. №1379 Регламент Комісії (ЄС) No 1253/2014 від 7 липня 2014 року, що доповнює Директиву Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для вентиляційних установок
106 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для джерел світла та відокремлених пускорегулювальних апаратів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2023 р. № 1018 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для джерел світла та відокремлених пускорегулювальних апаратів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2023 р. № 1018 Немає
107 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для електродвигунів Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для електродвигунів Регламент Комісії (ЄС) № 640/2009 від 22 липня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо вимог з екодизайну для електродвигунів
107 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для комп’ютерів та комп’ютерних серверів Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. №737 Регламент Комісії (ЄС) № 617/2013 від 26 червня 2013 року, що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для комп’ютерів та комп’ютерних серверів
108 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов’язаного з ними обладнання Постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. №264 Регламент Комісії (ЄС) № 1194/2012 від 12 грудня 2012 р., що доповнює Директиву Європейського Парламенту та Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог щодо екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов’язаного з ними обладнання
109 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для люмінесцентних ламп без інтегрованого баласту, газорозрядних ламп високої інтенсивності, а також баластів та світильників, призначених для роботи з такими лампами Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 741 Регламент Комісії (ЄС) № 245/2009 від 18 березня 2009 року, про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для флуоресцентних ламп без вбудованого баласту, для газорозрядних ламп високої інтенсивності та для баластів і освітлювальної арматури для таких ламп та скасування Директиви 2000/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради
110 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для місцевих обігрівачів на твердому паливі Постанова Кабінету Міністрів України від 03 травня 2022 р. № 532 Регламент Комісії (ЄС) No 2015/1185 від 24 квітня 2015 р. про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄC стосовно вимог до екодизайну для місцевих обігрівачів на твердому паливі
111 Технічний регламент аерозольних розпилювачів Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2023 р. № 154 Директива Ради Європи 75/324/ЄЕС від 20 травня 1975 року про наближення законодавства держав-членів стосовно аерозольних розпилювачів
112 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин та побутових прально-сушильних машин Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2023 р. № 834 Немає
113 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних промислових охолоджувачів та вентиляторних доводжувачів Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1023 Немає
114 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолодження та шокового замороження, конденсаторних агрегатів і холодильних установок Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. №1376 Регламент Комісії (ЄС) No 2015/1095 від 05 травня 2015 року про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту стосовно встановлення вимог до екодизайну для професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолоджування та шокового заморожування, конденсаторних агрегатів і холодильних установок
115 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимі “очікування”, “вимкнено” та мережевому режимі “очікування” Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 733 Регламент Комісії (ЄС) No с від 17 грудня 2008 р. про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну для споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимі очікування, вимкнено та мережевому режимі очікування
116 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для твердопаливних котлів Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1375 Регламенту Комісії (ЄС) No 2015/1189 від 28 квітня 2015 року, що доповнює Директиву 2009/125/ЄC Європейського Парламенту та Ради, стосовно вимог щодо екодизайну для твердопаливних котлів
117 Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для місцевих обігрівачів Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 р. № 1177 Немає