Визнання результатів оцінки відповідності

Визнання результатів оцінки відповідності продукції, що виробляється на підприємствах нерезидентів України можливе тільки за повного виконання положень статті 45 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Ключовим критерієм того, що результати робіт з оцінки відповідності, що проведені в іншій державі, можуть бути визнані в Україні є умова, що процедури оцінки відповідності в тій, чи іншій державі забезпечують той же або вищій рівень безпеки продукції, той же рівень відповідності нормативно-правовим документам цієї держави, як і процедури відповідності технічним регламентам України.

Оскільки немає міжнародних угод України з Європейським Союзом (більшість технічних регламентів України гармонізовано з директивами та регламентами Європейського Союзу) та з іншими країнами, прямого визнання різних сертифікатів цих країн напряму не є можливим.

Така можливість може мати місце тільки у випадку заключення контрактів між конкретними органами з сертифікації інших держав з конкретними органами з сертифікації України, що акредитовані Національним агентством з акредитації України (НААУ) та уповноважені Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки України) під абсолютну відповідальність органу з сертифікації.

Окремо слід виділити оцінку відповідності в галузі електричного та електронного обладнання при умові, що органи з оцінки відповідності (органи з сертифікації та випробувальні лабораторії) входять та працюють в рамках схеми "СВ".

Ця схема створена Міжнародною електротехнічною комісією (IEC) на підставі міжнародних домовленостей. Сертифікати відповідності та протоколи випробувань взаємо визнаються учасниками системи "СВ".

Слід зазначити, що є "Угода про взаємне визнання між ILAC та НААУ за напрямками випробувальні та калібрувальні лабораторії", в рамках якої можуть визнаватися протоколи випробувань акредитованих лабораторій, що входять до складу ILAC.

Компанія UCPS сприяє визнанню результатів оцінки відповідності та підписанню угод між уповноваженими органами з сертифікації України та нотифікованими органами з сертифікації і випробувальними лабораторіями в Європейському Союзі.