Мийні засоби

До мийних засобів відносяться суміш речовин, до складу яких слід віднести мила, поверхнево-активні речовини (ПАР) як низько-молекулярні так і високомолекулярні. До останніх відносяться аніоноактивні ПАР, катіоноактивні ПАР, неіоногенні ПАР. З метою надання тих, чи інших властивостей мийних засобів, до них додають неорганічні речовини: силікати та фосфати. Силікати використовуються з метою видалення з розчином мийного засобу бруду, який попадає в нього з тканини чи іншого матеріалу, який очищається з допомогою прання. Бруд осідає на силікатах та видаляється разом з розчином. Фосфати використовуються для пом’якшення води, а значіть для покращання прання.

Слід зазначити, що і поверхнево-активні речовини і фосфати негативно впливають на екологічний стан оточуючого середовища. Тому технічний регламент мийних засобів встановлює оцінку відповідності щодо біологічного розкладу ПАР та відсотку вмісту фосфатів у мийному засобі.

Технічний регламент мийних засобів затверджено ПКМУ  від 20 серпня 2008 р. № 717. Він гармонізований з Регламентом Європейського Союзу: REGULATION (EC) No 648/2004 of 31 March 2004.

Дія технічного регламенту мийних засобів не поширюються на:

  • тверде мило;
  • косметику;
  • дезінфікуючі засоби;
  • мийні засоби з вмістом ПАР менше 0,2 %
Сертификація мийних засобів в Україні
Більше по темі

Чому необхідно виконувати роботи з оцінки відповідності технічним регламентам України?

Докладніше

Процедури оцінки відповідності технічним регламентам України.

Докладніше