Машини

Термін "машина" має визначення в статті 2 технічного регламенту безпеки машин, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62.

В статті 4 цього технічного регламенту наведено обладнання, що не підлягає оцінці відповідності цьому регламенту.

Процедури оцінки відповідності машин поділяються на:

  • Процедуру внутрішнього контролю при виробництві машин, тобто використовується модуль А;
  • Процедуру перевірки типу, тобто використовується модуль В. При цьому разом з модулем В обов’язково використовується ще один модуль, що може бути використаним разом з модулем В (див. сторінку сайту про модулі оцінки відповідності);
  • Процедуру цілковитого забезпечення якості.

В додатку 9 до технічного регламенту наведено перелік машин до яких застосовується процедура відповідності перевірки типу або процедура відповідності цілковитого забезпечення якості.

Решта машин підлягає процедурі оцінки відповідності  внутрішнього контролю при виробництві машин.

Обов’язковим при оцінці відповідності технічному регламенту безпеки машин є формування технічного файлу.

В додатку 12 до технічного регламенту наведено вимоги до технічного файлу на машини.

В додатку 13 наведено вимоги до технічного файлу на незавершену машину.

Сертификація машин та промислового обладнання в Україні
Більше по темі

Чому необхідно виконувати роботи з оцінки відповідності технічним регламентам України?

Докладніше

Процедури оцінки відповідності технічним регламентам України.

Докладніше