Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки

Перелік засобів вимірювальної техніки, що призначені для застосування в законодавчо регульованій частині метрології, наведено в Додатку 1 Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94.

Слід зазначити, що в ЕС немає ні Директиви, ні Регламенту, з якими би гармонізувався даний технічний регламент. В ЕС є чинною Директива 2014/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вимірювальних приладів, проте в Україні є інший технічний регламент засобів вимірювальної техніки, який гармонізовано з цією Директивою.

На відміну від інших технічних регламентів, в яких оцінка відповідності прописана так, що виробник чи його уповноважена особа може на свій розсуд вибирати модулі оцінки відповідності, в цьому технічному регламенти по кожній позиції засобів вимірювальної техніки в Додатку 1 вже встановлено, які модулі оцінки відповідності можна використовувати по конкретній позиції.

Слід також зазначити, що засоби вимірювальної техніки, наведені в Додатку 1 до технічного регламенту, не в повній мірі визначають весь спектр таких засобів вимірювальної техніки, що попадають під дію цього технічного регламенту. Для більш правильного визначення таких засобів необхідно користуватися положеннями, визначеними Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Сертификація засобів вимірювальної техніки в Україні
Більше по темі

Чому необхідно виконувати роботи з оцінки відповідності технічним регламентам України?

Докладніше

Процедури оцінки відповідності технічним регламентам України.

Докладніше