Засоби індивідуального захисту

Для виведення на ринок України засобів індивідуального захисту останні мають підлягати оцінці відповідності технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 761. Цей технічний регламент гармонізовано з Директивою Ради 89/686/ЄЕС від 21 грудня 1989 року про наближення законодавства держав-членів стосовно засобів індивідуального захисту.

Однак, на даний час в Європейському Союзі діє новий регламент засобів індивідуального захисту - REGULATION (EU) 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC.

В Україні затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 771 новий технічний регламент засобів індивідуального захисту, що гармонізовано з зазначеним вище Регламентом ЕС. Проте набирає чинності він лише з 30 серпня 2021 року.

Засіб індивідуального захисту - це спорядження,  що призначається  для  носіння користувачем та/або  забезпечення  його  захисту  від  однієї  або кількох видів небезпеки для життя та здоров'я.

За категоріями всі засоби індивідуального захисту поділяються на три категорії: перша, друга та третя. В технічному регламенті прописано які засоби індивідуального захисту відносяться до тієї чи іншої категорії.

В залежності від визначеної категорії засоби індивідуального захисту підлягають оцінці відповідності з використанням тих модулів оцінки відповідності, що є необхідними та достатніми для даної категорії. 

Сертифікація засобів індивідуального захисту в Україні
Більше по темі

Чому необхідно виконувати роботи з оцінки відповідності технічним регламентам України?

Докладніше

Процедури оцінки відповідності технічним регламентам України.

Докладніше