В Україні вступає в дію Технічний регламент на косметичну продукцію

З 03.08.2022 р. в Україні вступає в дію Технічний регламент на косметичну продукцію.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Регламенту (ЕС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30.11.2009 року на косметичну продукцію.

На ринок України може постачатися тільки безпечна косметична продукція.

Відповідальна особа та процедура виведення косметичної продукції на ринок України

Тільки відповідальна особа може виводити косметичну продукцію на ринок України.

Для кожної косметичної продукції, наданої на ринку, відповідальна особа забезпечує дотримання відповідних зобов’язань, визначених Технічним регламентом. 

У разі введення косметичної продукції в обіг відповідальна особа повинна зберігати документацію на цю продукцію. Документація на відповідну косметичну продукцію повинна зберігатися протягом наступних десяти років після дати введення в обіг останньої партії цієї продукції. 

Документація на косметичну продукцію

Документація на косметичну продукцію повинна, за необхідності, оновлюватися та містити наступну інформацію:

 • опис косметичної продукції, який дозволяє однозначно встановити, що документація відноситься до косметичної продукції, що розглядається;
 • звіт про безпечність косметичної продукції, зазначений у пункті 24 цього Технічного регламенту; 
 • опис методів виробництва і заява про відповідність виробництва косметичної продукції належній виробничій практиці згідно з пунктами 21 - 22 цього Технічного регламенту; 
 • підтвердження заявленої ефективності косметичної продукції, де це виправдано характером впливу косметичної продукції; 
 • відомості про будь-які випробування на тваринах, проведених виробником або уповноваженими особами виробника, чи постачальниками, що стосуються розробки або оцінки безпечності косметичної продукції або її інгредієнтів, включаючи будь-які випробування на тваринах, що здійснювалися для виконання законодавчих або регуляторних вимог інших країн. 

Належна виробнича практика

Виробництво косметичної продукції повинне відповідати належній виробничій практиці з метою забезпечення дотримання цілей пункту 1 цього Технічного регламенту.

Безпечність косметичної продукції

Для демонстрації відповідності косметичної продукції встановленим вимогам пункту 6 цього Технічного регламенту відповідальна особа до введення в обіг продукції повинна забезпечити проходження косметичною продукцією оцінки безпечності, що здійснена на основі відповідної інформації, та наявність звіту щодо безпечності косметичної продукції, який складено згідно з додатком 1 до цього Технічного регламенту.

Нотифікація

До введення в обіг косметичної продукції відповідальна особа повинна за допомогою електронних засобів нотифікувати (надати) дані щодо цієї продукції, повідомивши наступну інформацію:

 • категорія косметичної продукції та її назва або назви, які сприятимуть її ідентифікації;
 • найменування та місцезнаходження відповідальної особи, яка забезпечує вільний доступ до документації на косметичну продукцію; 
 • країна походження косметичної продукції; 
 • контактні дані фізичної особи, з якою можна зв’язатися в разі необхідності; 
 • наявність речовин у вигляді наноматеріалів та:
  • їх ознаки для ідентифікації, в тому числі хімічна назва (IUPAC) та інші дані згідно додатків 2 - 6;
  • обґрунтовано передбачувані умови впливу; 
 • назва та унікальний ідентифікатор хімічних сполук (CAS) або ЄС номер речовин, класифікованих як канцерогенні, мутагенні або токсичні для репродукції (CMR) категорії 1А або 1В відповідно до класифікації, прийнятої в законодавстві Європейського Союзу.
 • рамка рецептури, яка береться до уваги при наданні швидкої та належної медичної допомоги в разі виникнення ускладнень. 

Порядок нотифікації (надання) інформації про косметичну продукцію встановлюється МОЗ. 

Обмеження для речовин, перерахованих в додатках до цього Технічного регламенту

Не порушуючи вимог пункту 6 цього Технічного регламенту косметична продукція не повинна містити:

 • заборонені речовини, перераховані в додатку 2 до цього Технічного регламенту;
 • речовини, перелічені у додатку 3 до цього Технічного регламенту, без дотримання встановлених обмежень, які викладені у цьому додатку; 
 • барвники, крім тих, які перелічені у додатку 4 до цього Технічного регламенту, та барвники, перераховані у додатку 4 до цього Технічного регламенту, без дотримання відповідних умов, викладених в цьому додатку. 
 • консерванти, крім тих, які перелічені у додатку 5 до цього Технічного регламенту, та консерванти, перераховані у додатку 5, без дотримання відповідних умов, викладених в цьому додатку; 
 • УФ-фільтри, крім тих, які перелічені у додатку 6 до цього Технічного регламенту, та УФ-фільтри, перераховані у додатку 6, без дотримання відповідних умов, викладених в цьому додатку. 

Державний ринковий нагляд

Державний ринковий нагляд введеної в обіг косметичної продукції здійснюється відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

Компанія UCPS пропонує виробникам косметичної продукції послугу "Відповідальної особи" та надає консалтингові послуги розповсюджувачам косметичної продукції щодо дотримання вимог Технічного регламенту, в тому числі при перевірках ринкового нагляду.