Інші технічні регламенти

Процедури оцінки відповідності технічним регламентам, що гармонізовані з тими директивами та регламентами Європейського Союзу, які не відносяться до директив Нового підходу, визначаються в кожному із таких технічних регламентів.

Наприклад, в технічному регламенті медичних виробів оцінка відповідності проводиться згідно додатку або поєднанням додатків, що наведені в самому технічному регламенті.

В технічних регламентах, що стосуються енергетичного маркування відповідних виробів, наводяться певні показники та методи їх оцінки чи розрахунку. Наводяться також встановлені форми такого маркування.

Серед інших технічних регламентів є такі, що не мають аналогів директив чи регламентів в Європейському Союзі, а є нормативно-правовими документами виключно України. Оцінка відповідності в такому випадку проводиться по модульному принципу або окремо прописана в самому технічному регламенті. 

Більше по темі

Чому необхідно виконувати роботи з оцінки відповідності технічним регламентам України?

Докладніше

Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності (декларації про відповідність, сертифікати)

Докладніше