Доказ безпечності нехарчової продукції

Безпечність нехарчової продукції регулюється Законом України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" (далі - Закон). Загальне визначення нехарчової продукції та інші терміни наведено в Статті 1 Закону.
Стосовно сфери дії Закону (Стаття 2) слід зазначити, що вона поширюється на ту нехарчову продукцію, на яку не поширюється сфера дії технічних регламентів та інших нормативно-правових актів України.

Безпечність нехарчової продукції може вважатися доведеною, якщо ця продукція відповідає державним стандартам, що гармонізовані зі стандартами EN. 

Якщо державних стандартів на відповідну продукцію немає, то можуть бути застосовані інші нормативні документи України, чи міжнародні стандарти, або стандарти інших країн за умови, що вони встановлюють вимоги, які гарантують безпечність нехарчової продукції.

Дія Закону не поширюється на харчову продукцію та сировину на неї, на ліки, на військову продукцію, таке інше (див. п. 3 Статті 2 Закону).

Зазначений Закон гармонізовано з Директивою Європейського Парламенту і Ради 2001/95/ЄС від 3 грудня 2001 р. про загальну безпечність продуктів.

Ринковий нагляд за нехарчовою продукцією проводять державні органи ринкового нагляду згідно Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

Компанія UCPS виконує весь комплекс робіт з оцінки відповідності нехарчової продукції вимогам Закону "під ключ". Для виробників – нерезидентів України Компанія UCPS надає послуги уповноваженого представника.
Більше по темі

Чому необхідно виконувати роботи з оцінки відповідності технічним регламентам України?

Докладніше

Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності (декларації про відповідність, сертифікати)

Докладніше