Обов'язково для виконання

Для введення продукції на ринок України потрібна її оцінка відповідності технічним регламентам, які є нормативно-правовими документами, обов'язковими для виконання.

Технічний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, додержання яких є обов’язковим. Він може також включати або виключно стосуватися вимог до термінології, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу виробництва.

Всього в Реєстрі технічних регламентів - 91 документ.

З них:

  • 70 технічних регламентів затверджено відповідними Постановами Кабінету Міністрів України;
  • 11   технічних регламентів затверджено Наказами відповідних Міністерств;
  • 1 технічний регламент - це Закон України.

Тільки 6 технічних регламентів не мають аналогів в Законодавстві Європейського Союзу.

76 технічних регламентів гармонізовані з Директивами ЄС або з Регламентами ЄС. Серед них є технічні регламенти, що гармонізовані з європейськими директивами нового підходу (продукція в Європейському Союзі позначається знаком СЄ).

Директиви та Регламенти Європейського Союзу постійно оновлюються. Оновлюються і технічні регламенти України при гармонізації їх з останніми версіями європейських документів з оцінки відповідності. 

Більше по темі

Процедури оцінки відповідності технічним регламентам України.

Докладніше

Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності.

Докладніше