Сертифікація в Євросоюзі (CE-маркування)

CE маркування здійснюється в результаті комплексу робіт з оцінки відповідності продукції вимогам європейських директив і регламентів Нового підходу та в подальшому - Глобального підходу.

Новий підхід до технічної гармонізації було прийнято Радою Європи в 1985 році. В подальшому, а саме в 1989 році, Радою Європи було прийнято глобальний підхід. Дане рішення радикально розширило сферу усунення технічних бар'єрів в торгівлі на ринку Європейського Союзу.

Продукція, що попадає під дію директив повинна маркуватися знаком СЕ. Продукція, на яку нанесено знак СЕ, ніяк не обмежується при розміщенні її на ринку Європейського Союзу.

Компанія UCPS надає підприємствам України та інших країн СНД / Митного союзу весь комплекс послуг з підготовки та отримання знака СЕ для продукції, що ними випускається.

Директиви і Регламенти ЄС Нового та Глобального підходу, що передбачають СЕ-маркування:

 

Позначення директиви / регламенту
Найменування директиви / регламенту
Позначення, що доповнюють (змінюють) директиви / регламенти
Регламент (EU) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 р встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельної продукції та скасовує Директиву Ради 89/106 / EEC
568/2014/EU
574/2014/EU
2019/1020/EU
2019/1188/EU
2019/1342/EU
Регламент (EU) 2016/424 Європейського парламенту і Ради від 9 березня 2016 р стосується канатних установок і скасовує Директиву 2000/9 / EC
Регламент (EU) 2016/425 Європейського парламенту і Ради від 9 березня 2016 р стосується засобів індивідуального захисту і скасовує Директиву Ради 89/686 / EEC
Регламент (EU) 2016/426 Європейського парламенту і Ради від 9 березня 2016 р стосується газо витратних установок і скасовує Директиви 2009/142 / EC
Делегований регламент Комісії (EU) 2019/945 від 12 березня 2019 р безпілотним авіаційним системам і операторам третіх країн безпілотних авіаційних систем
Регламент (EU) 2019/1009 Європейського парламенту і Ради від 5 червня 2019 р встановлює правила розміщення на ринку ЄС добрив і вносить зміни в Регламенти (EC) № 1069/2009 і (EC) № 1107/2009 і скасовує Регламент (EC ) № 2003/2003
Директива Ради 90/385 / EEC від 20 червня 1990 року про зближення законодавств держав-членів, що стосуються активних імплантованих медичних приладів
93/42/ЕЕС
93/68/ЕЕС
2007/47/ЕС
Директива Ради 92/42 / ЄЕС від 21 травня 1992 року щодо зближення законодавств держав-членів, що стосуються вимог ККД для нових водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі
93/68/ЕЕС
Директива Ради 93/42 / EEC від 14 червня 1993 року, що стосується медичних виробів
98/79/ЕС
2000/70/ЕС
2001/104/EC
2007/47/ЕС
Директива 98/79 / ЄС Європейського парламенту та Ради від 27 жовтня 1998 року стосується медичних засобів для лабораторної діагностики in vitro
2011/100/EU
Директива 98/79 / ЄС Європейського парламенту та Ради від 27 жовтня 1998 року стосується медичних засобів для лабораторної діагностики in vitro
2011/100/EU
Директива 2000/14 / ЄС Європейського парламенту та Ради від 8 травня 2000 року щодо зближення законодавств держав-членів, що стосуються рівня шуму обладнання, що використовується поза приміщеннями
2005/88/ЕС
Директива 2006/42 / EC Європейського парламенту і Ради від 17 травня 2006 року, що стосується продукції машинобудування і вносить зміни до Директиви 95/16 / EC
2009/127/EC
167/2013/EU
2014/33/EU
Директива 2009/48 / EC Європейського парламенту і Ради від 18 червня 2009 р стосується безпеки іграшок
2012/7/EU
681/2013/EU
2014/79/EU
2014/81/EU
2014/84/EU
2015/2115/EU
2015/2116/EU
2015/2117/EU
2017/738/EU
2017/774/EU
2017/898/EU
2018/725/EU
Директива 2009/125 / EC Європейського парламенту і Ради від 21 жовтня 2009 р засновує систему встановлення вимог до екологічного проектування продукції, пов'язаної з енергоспоживання
2012/27/EU
Директива 2011/65 / EU Європейського парламенту і Ради від 8 червня 2011 р обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
2012/50/EU
2012/51/EU
2014/1/EU
2014/2/EU
2014/3/EU
2014/4/EU
2014/5/EU
2014/6/EU
2014/7/EU
2014/8/EU
2014/9/EU
2014/10/EU
2014/11/EU
2014/12/EU
2014/13/EU
2014/14/EU
2014/15/EU
2014/16/EU
2014/69/EU
2014/70/EU
2014/71/EU
2014/72/EU
2014/73/EU
2014/74/EU
2014/75/EU
2014/76/EU
2015/573/EU
2015/574/EU
2015/863/EU
2016/585/EU
2016/1028/EU
2016/1029/EU
2017/1009/EU
2017/1010/EU
2017/1011/EU
2017/1975/EU
2017/2102/EU
2018/736/EU
2018/737/EU
2018/738/EU
2018/739/EU
2018/740/EU
2018/741/EU
2018/742/EU
2019/169/EU
2019/170/EU
2019/171/EU
2019/172/EU
2019/173/EU
2019/174/EU
2019/175/EU
2019/176/EU
2019/177/EU
2019/178/EU
Директива 2013/29 / EU Європейського парламенту і Ради від 12 червня 2013 р гармонізації законодавств держав-членів, що стосуються розміщення на ринку піротехнічних виробів
Директива 2013/53 / EU Європейського парламенту і Ради від 20 листопада 2013 р прогулянковим судам і гідроциклів і скасовує Директиву 94/25 / EC
Директива 2014/28 / EU Європейського парламенту і Ради від 26 лютого 2014 р гармонізації законодавств держав-членів, що стосуються забезпечення наявності на ринку і нагляду за вибуховими речовинами, що застосовуються в цивільних цілях
Директива 2014/29 / EU Європейського парламенту і Ради від 26 лютого 2014 р гармонізації законодавств держав-членів, що стосуються забезпечення наявності на ринку простих посудин під тиском
Директива 2014/30 / EU Європейського парламенту і Ради від 26 лютого 2014 р гармонізації законодавств держав-членів, що стосуються електромагнітної сумісності
2018/1139/EU
Директива 2014/31 / EU Європейського парламенту і Ради від 26 лютого 2014 р гармонізації законодавств держав-членів, що стосуються забезпечення наявності на ринку неавтоматичних ваговимірювальних приладів
Директива 2014/32 / EU Європейського парламенту і Ради від 26 лютого 2014 р гармонізації законодавств держав-членів, що стосуються забезпечення наявності на ринку вимірювальних приладів
2015/13/EU
Директива 2014/33 / EU Європейського парламенту і Ради від 26 лютого 2014 р гармонізації законодавств держав-членів, що стосуються ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів
Директива 2014/34 / EU Європейського парламенту і Ради від 26 лютого 2014 р гармонізації законодавств держав-членів, що стосуються обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах
Директива 2014/35 / EU Європейського парламенту і Ради від 26 лютого 2014 р гармонізації законодавств держав-членів, що стосуються забезпечення наявності на ринку електричного обладнання, призначеного для застосування в певних межах напруги
Директива 2014/53 / EU Європейського парламенту і Ради від 16 квітня 2014 р гармонізації законодавств держав-членів, що стосуються забезпечення наявності на ринку радіообладнання, і скасовує Директиву 1999/5 / EC
2018/1139/EU
2019/320/EU
Директива 2014/68 / EU Європейського парламенту і Ради від 15 травня 2014 р гармонізації законодавств держав-членів, що стосуються забезпечення наявності на ринку обладнання під тиском

 

1) Буде замінено частково на Регламент (EU) 2017/745 з 26.05.2020 (статті 35 - 50, 101 і 103 застосовуються з 26.11.2017; стаття 102 застосовується з 26.05.2018; стаття 120 (12) застосовується з 26.05.2019).

2) Замінено на Регламент (EU) № 813/2013 з 25.09.2013 крім статей 7.2, 8 та Додатків III - V.

3) Буде замінено частково на Регламент (EU) 2017/745 з 26.05.2020 (статті 35 - 50, 101 і 103 застосовуються з 26.11.2017; стаття 102 застосовується з 26.05.2018; стаття 120 (12) застосовується з 26.05.2019).

4) Буде замінено частково на Регламент (EU) 2017/746 з 26.05.2022 (статті 31 - 46 і 96 застосовуються з 26.11.2017; стаття 97 застосовується з 26.05.2018; стаття 110 (10) застосовується з 26.05.2019; стаття 100 застосовується з 25.11.2020).