Розробка технічних умов (ТУ) для виробників України

При виготовленні продукції виробник має використовувати нормативні документи.

Закон України "Про стандартизацію" дає визначення нормативного документу.

До нормативних документів відносяться національні стандарти та кодекси усталеної практики, які прийняті на національному рівні національним органом зі стандартизації.

Нормативними документами, що можуть бути зареєстровано суб’єктами підприємницької діяльності, є стандарти (стандарти підприємства), кодекси усталеної практики та технічні умови.

В Україні найпоширенішими нормативними документами підприємств (суб’єктів підприємницької діяльності) є технічні умови.

Технічні умови - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким має відповідати продукція, процес або послуга. Розробляється цей документ безпосередньо виробником та ним же він підлягає реєстрації. Після реєстрації технічних умов вони набирають статус інтелектуальної власності виробника.

Слід зазначити, що виробник може замовити розробку технічних умов третій стороні, що спеціалізується на розробці нормативних документів.

По рішенню виробника, що є власником технічних умов, вони можуть бути занесені до реєстру одного із центрів стандартизації та метрології, що такі реєстри ведуть. Однак така процедура носить лише інформаційну складову, що може сприяти просуванню продукції виробника на ринку України, як додаткова рекламна акція.

Розробка технічних умов проводиться згідно з вимогами стандартів:

  1. ДСТУ 1.5:2015 (ISO/IEC Directives Part 2:2011, NEQ) Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів.
  2. ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия.
Компанія UCPS забезпечує весь комплекс робіт щодо розробки технічних умов в широкому спектрі галузей виробництва.