Випробування продукції

Однією з важливих функцій оцінки відповідності є випробування продукції вимогам тих, чи інших стандартів, на які даються посилання в деклараціях про відповідність та сертифікатах відповідності чи сертифікатах перевірки типу.

При оцінці відповідності продукції технічним регламентам необхідно провести підтвердження відповідності цієї продукції ряду стандартів, в яких приведені методи оцінки безпеки конкретного виробу за відповідними характеристикам.

Визначаються ці стандарти виробником ще на етапі проектування продукції.

Якщо виробник є нерезидентом України (не зважаючи на те, що випробування могли проводитись в лабораторіях країни, резидентом якої є виробник) в Україні випробування мають проводитись акредитованою Національним агентством з акредитації України (НААУ) на відповідність стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 лабораторією.

Кількість випробувальних лабораторій, що акредитовано НААУ, складає 849.

Кількість акредитованих калібрувальних лабораторій - 35.

В переліку лабораторій чи то випробувальних, чи то калібрувальних є розділ «узагальнена сфера акредитації». Проте по такій узагальненій сфері не можливо з’ясувати, чи є в галузі акредитації лабораторії той, чи інший стандарт. Для цього потрібно аналізувати саму сферу акредитації в повному об’ємі.

Для забезпечення професійного підходу в питаннях випробування продукції у повній відповідності з законодавством України щодо технічного регулювання Компанія UCPS проводить комплекс робіт з визначенням необхідної нормативної бази щодо безпеки певної продукції, що попадає під дію того чи іншого технічного регламенту.  

Ми також аналізуємо галузі акредитації випробувальних лабораторій з метою з’ясування, в якій з випробувальних лабораторій в галузі акредитації є той чи інший стандарт. Надаємо послугу щодо забезпечення випробувань продукції тою чи іншою лабораторією, укладаючи з нею відповідний договір.

Аналогічну послугу Компанія UCPS надає при оцінці відповідності продукції європейським директивам в частині їх випробувань в нотифікованих європейських лабораторіях.